.:SOLMEK:.
Productos
Cánula Aceitera
Tapa Gotero
Tapa ø25
Tapa ø25 plana con oblea
Tapa ø28 plana pico cánula
Tapa ø38 con cono
Tapa 38 pico cánula
Tapa ø40 plana con oblea
Tapa ø60 plana con foil
Tapa ø60 plana con oblea
Tapa ø60 plana sin oblea
Tapa ø60 plana valvulada
Tapa ø70 plana sin oblea
Tapa ø90 plana sin oblea
Tapa ø27 plana facetada con oblea
Tapa ø100 plana sin oblea
Tapa ø20 plana con oblea
Tapa con aplicador
Tapa ø24 plana con oblea
Tapa plana con oblea "Children"
Tapa ø28 plana con oblea
Tapa ø38 plana con oblea
Tapa ø46 plana con oblea